VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thành Đô đến Côn Minh 28 th 8, 2019

Chengdu Airlines

 

07:00 1h35m 08:35

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Special bargain
Phổ thông

VND 1,823,334

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

Ngắn nhất  

08:05 1h30m 09:35

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,866,667

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Air China

Ngắn nhất  

08:05 1h30m 09:35

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Special bargain
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

08:30 1h30m 10:00

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,953,334

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Lucky Air

 

09:20 1h45m 11:05

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Special bargain
Phổ thông

VND 1,876,667

Chỉ còn 2 vé

Airline Price
Phổ thông

VND 1,966,667

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

10:30 1h35m 12:05

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,866,667

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Air China

 

10:30 1h35m 12:05

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Special bargain
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

10:40 1h40m 12:20

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

10:40 1h40m 12:20

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

13:15 1h30m 14:45

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,953,334

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

13:15 1h30m 14:45

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

14:10 1h45m 15:55

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,953,334

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

14:10 1h45m 15:55

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

16:05 1h45m 17:50

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

16:05 1h45m 17:50

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

88%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,953,334

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

17:25 1h35m 19:00

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,303,334

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

17:25 1h35m 19:00

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

18:15 1h35m 19:50

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,953,334

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Lucky Air

 

19:55 1h35m 21:30

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Special bargain
Phổ thông

VND 1,876,667

Chỉ còn 2 vé

Airline Price
Phổ thông

VND 1,966,667

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

20:10 1h30m 21:40

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

Ngắn nhất  

20:10 1h30m 21:40

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Airline Price
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,953,334

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

21:20 1h35m 22:55

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,813,334

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

21:20 1h35m 22:55

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Kunming Airlines

 

21:30 1h45m 23:15

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Special bargain
Phổ thông

VND 1,560,001

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,603,334

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Kunming Airlines
được vận hành bởi Air China

 

21:35 1h45m 23:20

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Special bargain
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Air China

 

21:35 1h45m 23:20

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

+1 ngày

22:35 1h40m 00:15

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

China Eastern Airlines

+1 ngày

22:35 1h40m 00:15

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Ruili Airlines

+1 ngày

22:45 1h40m 00:25

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Special bargain
Phổ thông

VND 2,343,334

Chỉ còn 4 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Ruili Airlines

Ngắn nhất +1 ngày

23:20 1h30m 00:50

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

87%
Discount Deal
Phổ thông

VND 2,026,667

Chỉ còn 4 vé

Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế

Lucky Air

Ngắn nhất +1 ngày

23:25 1h30m 00:55

CTU KMG

Không điểm dừng

Đúng giờ

80%
Special bargain
Phổ thông

VND 1,413,334

Chỉ còn 2 vé

Airline Price
Phổ thông

VND 1,500,001

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 166,667 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Côn Minh Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Thành Đô đến Côn Minh

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ