VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thành Đô đến Tế Nam 25 th 10, 2019

Chengdu Airlines

Ngắn nhất  

07:35 2h15m 09:50

CTU TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

07:45 2h30m 10:15

CTU TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

73%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

07:45 2h30m 10:15

CTU TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

73%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Express Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

07:45 2h30m 10:15

CTU TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

73%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

07:45 2h30m 10:15

CTU TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

73%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,641,937

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:20 2h35m 11:55

CTU TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Airline Price
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,606,453

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

12:05 2h25m 14:30

CTU TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines

 

12:05 2h25m 14:30

CTU TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Discount Deal
Thương gia

VND 5,964,517

Chỉ còn 1 vé

Business class
Thương gia

VND 6,064,517

Chỉ còn 1 vé

Business class
Thương gia

VND 6,745,162

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

 

12:05 2h25m 14:30

CTU TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

15:00 2h15m 17:15

CTU TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,641,937

Chỉ còn 3 vé

Business class
Thương gia

VND 8,577,421

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

15:00 2h15m 17:15

CTU TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

17:35 2h30m 20:05

CTU TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines
được vận hành bởi Air China

 

17:35 2h30m 20:05

CTU TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

17:35 2h30m 20:05

CTU TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,064,517

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Air China

 

17:35 2h30m 20:05

CTU TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Special bargain
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Lucky Air

 

17:50 2h25m 20:15

CTU TNA

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Special bargain
Phổ thông

VND 2,987,098

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Tế Nam Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Thành Đô đến Tế Nam

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ