VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thành Đô đến Hàng Châu 31 th 8, 2019

Air China

 

06:55 2h40m 09:35

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,319,356

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

07:05 2h45m 09:50

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

07:05 2h45m 09:50

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông

VND 3,096,775

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,777,421

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Chengdu Airlines

 

08:20 2h40m 11:00

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

97%
Special bargain
Phổ thông

VND 3,670,969

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông

VND 4,125,808

Chỉ còn 5 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

09:10 2h40m 11:50

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:10 2h40m 11:50

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

95%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,590,324

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

11:55 2h40m 14:35

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,729,033

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

12:05 2h35m 14:40

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

73%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

12:05 2h35m 14:40

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

73%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

12:05 2h35m 14:40

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

73%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hebei Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

12:05 2h35m 14:40

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

73%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

12:05 2h35m 14:40

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

73%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

14:35 2h45m 17:20

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

14:35 2h45m 17:20

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Xiamen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

14:35 2h45m 17:20

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

14:35 2h45m 17:20

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

82%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi China Eastern Airlines

 

16:30 2h45m 19:15

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

16:30 2h45m 19:15

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,964,517

Chỉ còn 1 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

18:30 2h40m 21:10

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

84%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,032,259

Chỉ còn 3 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

20:25 2h35m 23:00

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

20:25 2h35m 23:00

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Discount Deal
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Hebei Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

20:25 2h35m 23:00

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

20:25 2h35m 23:00

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines
được vận hành bởi Xiamen Airlines

Ngắn nhất  

20:25 2h35m 23:00

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

77%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

20:35 2h40m 23:15

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

73%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines

 

20:35 2h40m 23:15

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

73%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,506,453

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

20:35 2h40m 23:15

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

73%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Xiamen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

 

20:35 2h40m 23:15

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

73%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

+1 ngày

21:40 2h40m 00:20

CTU HGH

Không điểm dừng

Đúng giờ

32%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,319,356

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines

 

09:40 4h50m 14:30

CTU HGH

1 điểm dừng

Thường Đức

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 5,964,517

Chỉ còn 2 vé

Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Hàng Châu Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Thành Đô đến Hàng Châu

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ