VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thành Đô đến Quế Lâm 2 th 9, 2019

Tibet Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

Ngắn nhất  

11:20 1h45m 13:05

CTU KWL

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China
được vận hành bởi Shandong Airlines

Ngắn nhất  

11:20 1h45m 13:05

CTU KWL

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Express Airlines
được vận hành bởi Shandong Airlines

Ngắn nhất  

11:20 1h45m 13:05

CTU KWL

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shandong Airlines

Ngắn nhất  

11:20 1h45m 13:05

CTU KWL

Không điểm dừng

Đúng giờ

91%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Shenzhen Airlines
được vận hành bởi Air China

 

20:15 1h50m 22:05

CTU KWL

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Priority deal
Phổ thông

VND 2,129,033

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

20:15 1h50m 22:05

CTU KWL

Không điểm dừng

Đúng giờ

98%
Discount Deal
Phổ thông

VND 2,000,001

Chỉ còn 5 vé

Priority deal
Phổ thông

VND 2,096,775

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông

VND 2,129,033

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,132,259

Chỉ còn 4 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Quế Lâm Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Thành Đô đến Quế Lâm

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ