VN
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ
Trợ giúp
Quốc tế +84 244 458 1784 Tiếng Việt: 09:00 - 18:00 (Giờ Hà Nội) Tiếng Anh: 24/7
App
Tải ứng dụng miễn phí

Các chuyến bay từ Thành Đô đến Trường Sa 29 th 8, 2019

Xiamen Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

07:00 1h55m 08:55

CTU CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Chengdu Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

07:00 1h55m 08:55

CTU CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Eastern Airlines
được vận hành bởi Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

07:00 1h55m 08:55

CTU CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Sichuan Airlines

Ngắn nhất  

07:00 1h55m 08:55

CTU CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông

VND 2,967,743

Chỉ còn 5 vé

Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 4,709,679

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Chengdu Airlines

 

07:35 2h 09:35

CTU CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

100%
Special bargain
Phổ thông

VND 2,693,550

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Kunming Airlines

 

11:15 2h 13:15

CTU CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Special bargain
Phổ thông

VND 4,096,775

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 7,151,614

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Air China

 

19:10 2h 21:10

CTU CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 10,512,904

Chỉ còn 1 vé

Business class
Thương gia

VND 12,580,646

Chỉ còn 1 vé

Business class
Thương gia
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Tibet Airlines
được vận hành bởi Air China

 

19:10 2h 21:10

CTU CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

89%
Priority deal
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

+1 ngày

22:50 2h 00:50

CTU CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

86%
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 3,516,130

Chỉ còn 2 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

Chengdu Airlines

+1 ngày

23:05 2h 01:05

CTU CSX

Không điểm dừng

Đúng giờ

93%
Special bargain
Phổ thông

VND 2,693,550

Chỉ còn 2 vé

Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Bao gồm VND 161,291 tiền thuế

China Southern Airlines

 

12:40 3h35m 16:15

CTU CSX

1 điểm dừng

Kiềm Giang

Đúng giờ

94%
Special bargain
Phổ thông
Discount Deal
Phổ thông
Priority deal
Phổ thông
Economy class
Phổ thông
Business class
Thương gia

VND 6,303,227

Chỉ còn 1 vé

Bao gồm VND 161,291 tiền thuế
Chuyến bay tại Trung Quốc > Trường Sa Chuyến bay >  Các chuyến bay từ Thành Đô đến Trường Sa

Chính sách vé Giá cho mỗi hành khách

Phí huỷ

Phí thay đổi (cùng hạng ghế)

Chuyển nhượng

Hành lý miễn cước

Lưu ý

TiếngViệt
Ngôn ngữ
VND
Các đơn vị tiền tệ phổ biến nhất
Tất cả các đơn vị tiền tệ